top of page
Image by Benjamin Huggett

 PRIVATPERSON
 

HÄLSOUNDERSÖKNING PRIVATPERSON

Hälsokontroll för privatpersoner är en hälsokontroll som tittar på de viktigaste funktionerna i
kroppen. Vi kontrollerar vitala parametrar som puls och blodtryck. Vi går gemensamt igenom din kroppsamansättning via en In Body mätning som visar sammansättningen av fett, muskler, vätska och proteiner. Dessa komponenter är nyckeln till att förstå i hur din kropp fungerar.


Kapillära blodprover som kontrolleras med ett stick i fingret är

  • Blodvärdet-HB

  • Total kolesterol

  • Blodsockervärde.

Du får svar på dina resultat direkt och vi diskuterar igenom hur du kan optimera dina värden.
Hälsokontrollen utförs av legitimerad sjuksköterska.

Samtliga kontroller som ingår:

  • Puls och blodtrycksmätning.

  • Kroppsmätning In body

  • Kapillära blodprover- kolesterol, blodsocker och HB

TOTALT 995:-

Tillval-

  • Audiometri-hörseltest 50:-

  • Spirometri- 300:-

  • Labbprover ex TSH, HbA1c, Lipidstatus, enligt kem-labs taxa

bottom of page